130 hộ dân Đắk Lắk khóc ròng vì vỡ hụi, mất trắng 7 tỷ đồng