"13 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng là nghiêm khắc nhưng cần thiết với tính chất vụ án"

VKSND Cấp cao cho rằng mức án đối với bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù là cần thiết.
VKSND Cấp cao cho rằng mức án đối với bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù là cần thiết.
VKSND Cấp cao cho rằng mức án đối với bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù là cần thiết.
Lên top