13 năm 3 tháng tù cho 7 bị cáo gây ra 31 vụ trộm tôm

Các bị cáo trộm tôm chờ nghe tuyên án (ảnh Nhật Hồ)
Các bị cáo trộm tôm chờ nghe tuyên án (ảnh Nhật Hồ)
Các bị cáo trộm tôm chờ nghe tuyên án (ảnh Nhật Hồ)
Lên top