120 ngày mật phục, triệt phá đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Các đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: CTV.
Các đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: CTV.
Các đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: CTV.
Lên top