12 tháng tù cho kẻ “thông chốt” kiểm soát dịch COVID-19, tấn công công an

Phiên toà xét xử Lê Kim Luân sáng 31.8. Ảnh: Phạm Duy
Phiên toà xét xử Lê Kim Luân sáng 31.8. Ảnh: Phạm Duy
Phiên toà xét xử Lê Kim Luân sáng 31.8. Ảnh: Phạm Duy
Lên top