11.5 xử sơ thẩm vụ gian lận thi ở Hòa Bình: Tẩy xóa đáp án sai thành đúng

Ba bị can chính trong vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: CTV.
Ba bị can chính trong vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: CTV.
Ba bị can chính trong vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: CTV.
Lên top