11 nam nữ thanh niên ăn mừng hết cách ly xã hội bằng... thuốc lắc

Nhiều nam nữ thanh niên mở ăn mừng hết cách ly xã hội bằng thuốc lắc. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Nhiều nam nữ thanh niên mở ăn mừng hết cách ly xã hội bằng thuốc lắc. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Nhiều nam nữ thanh niên mở ăn mừng hết cách ly xã hội bằng thuốc lắc. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Lên top