10 tháng theo dõi, triệt phá xưởng ma túy của người đàn ông Trung Quốc

Các can nhựa đựng hóa chất để sản xuất ma túy đá bị thu giữ tại Kon Tum.
Các can nhựa đựng hóa chất để sản xuất ma túy đá bị thu giữ tại Kon Tum.
Các can nhựa đựng hóa chất để sản xuất ma túy đá bị thu giữ tại Kon Tum.
Lên top