10 án tử hình trong đường dây ma túy vận chuyển bằng tàu hỏa

Các bị cáo (đứng) trong đường dây mua bán ma túy xuyên Việt tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo (đứng) trong đường dây mua bán ma túy xuyên Việt tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo (đứng) trong đường dây mua bán ma túy xuyên Việt tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top