1 tháng giãn cách, Hà Nội phạt 26.000 trường hợp ra đường không cần thiết

Tổ công tác đặc biệt xử lý nhiều người ra đường không có lý do cấp thiết. Ảnh: Hà Phương
Tổ công tác đặc biệt xử lý nhiều người ra đường không có lý do cấp thiết. Ảnh: Hà Phương
Tổ công tác đặc biệt xử lý nhiều người ra đường không có lý do cấp thiết. Ảnh: Hà Phương
Lên top