Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Vụ “Núp bóng làm công đức để khai thác cây cổ thụ đem bán”: Các đối tượng vi phạm bị xử phạt hành chính

Hai cây lội cổ thụ "qua mặt" núp bóng việc làm công đức và được vận chuyển đi bán. Ảnh: Hưng Thơ.
Hai cây lội cổ thụ "qua mặt" núp bóng việc làm công đức và được vận chuyển đi bán. Ảnh: Hưng Thơ.