Vụ lợn chết thành thịt hun khói: Kiểm điểm trách nhiệm của UBND huyện Trùng Khánh