Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ “Bị “giam lỏng”, 1 lao động Việt Nam
tại Saudi Arabia kêu cứu”: Bà Bùi Thị Nhật đã đoàn tụ với gia đình