Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CAO ỐC XÂY ĐẾN TẦNG 3 TẠI ĐÀ NẴNG MỚI BỊ PHÁT HIỆN KHÔNG PHÉP:

Tạm đình chỉ thi công, phạt tái phạm