Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quận Hoàng Mai trả lời báo Lao Động nêu