TIẾP VỤ “MẤT TÍCH” DỰ ÁN NUÔI BÒ CÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ:

Phải đền bù trên 400 triệu đồng cho 1ha đất rừng... nuôi bò