Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nơi “tử thần lần lượt gõ cửa vì nguồn nước ô nhiễm” sắp có nước sạch