Nhiều giải pháp phòng, chống mua bán người

Phụ nữ làm việc tại HTX Hương Sơn (xã Phà Đánh). Ảnh: Vũ Huyền
Phụ nữ làm việc tại HTX Hương Sơn (xã Phà Đánh). Ảnh: Vũ Huyền