VỤ CHẤM DỨT HĐLĐ KHÔNG CĂN CỨ VÀO LUẬT LAO ĐỘNG:

Ngân hàng Hợp tác Sóc Trăng mời người lao động trở lại làm việc