Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chung cư N3, thuộc dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ (Hà Nội):

Không có việc biến tầng kỹ thuật thành căn hộ để bán