VỤ “XÃ TỰ ĐẶT RA QUY ĐỊNH THU PHÍ XE ÔTÔ TẢI QUA ĐỊA BÀN”:

Hủy khoản thu trái quy định, trả lại tiền cho các xe ôtô đã nộp phí