CÁC NỮ TNXP NGÃ BA ĐỒNG LỘC:

Được hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sĩ