Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

GẦN 600 TRIỆU ĐỒNG TIỀN HỖ TRỢ HẠN MẶN VÀO TAY “QUAN XÔ:

Đề nghị thu hồi