Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra nội dung phản ánh của báo Lao Động

Điểm tập kết cát trái phép trên đất quốc phòng (P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi). Ảnh: N.O
Điểm tập kết cát trái phép trên đất quốc phòng (P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi). Ảnh: N.O