Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VỤ “DÂN PHẢI “CÕNG” GẦN 20 KHOẢN PHÍ”:

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo làm rõ