Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cty CP xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên:

Bị bãi nhiệm chức vụ, Chủ tịch HĐQT “cố thủ” giữ con dấu