LDS1608: Xót lòng 6 đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong vòng 1 tháng