LDS1604: Cám cảnh mẹ già xích chân, nuôi nhốt con bị bệnh tâm thần