Vụ “hai ông già thách đấu” – 3 lần VKS vẫn không phê chuẩn…