Vụ án “con ruồi”: Hành vi của Minh gây thiệt hại rất lớn