Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vá “hố tử thần” khổng lồ