Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Quý tử” rủ bạn về nhà mình đạo chích tiền tỷ của cha mẹ