Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quốc lộ 1A bỗng nứt toác hàng chục mét