Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện 12 tấn măng ngâm chất tẩy vải sợi