Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phá chung cư “chờ sập”