Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nơi người dân quanh năm đi ủng