Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nổ bình chữa cháy chết người