Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà thầu Trung Quốc phải sửa chữa “hố tử thần” đường Trường Sa