Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân vùng dự án Công viên Sài Gòn Tiếp tục gửi lời tha thiết mong gặp Bí thư Thăng !