Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn đeo balô đá