Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân có thể gọi đường nóng phản ánh về mùi hôi ở Nam Sài Gòn