Mất hàng trăm tỉ đồng ở dự án Miếu Nổi, Bình Thạnh: Chỉ đạo “có vấn đề” và làm trái Chính phủ !