Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liên tiếp gặp nạn vì cột phân làn