Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lắp mái che cho cầu vượt bộ hành