Sân bay Tân Sơn Nhất:

Khánh thành giai đoạn 1 nhà ga quốc tế mở rộng