Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoảng loạn vì cây gãy rơi lên đầu