Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoa hậu Phương Nga – Phơi bày uẩn khúc “tình, tiền” ?