Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hẻm “Ông Tiên” độc đáo giữa lòng thành phố