Hành khách bỏ taxi chạy bộ vào sân bay vì đường kẹt cứng