Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng ngàn xe máy chìm trong nước – Chủ bãi giữ xe đổ lỗi cho “Ông Trời”